Konsültasyon programı 2019-02-08T14:42:06+00:00

Çocuk ve erişkin psikiyatrisi konsültasyon programı

Amaç:

Programın temel amacı, mesleki etik kuralları gözeterek ruh sağlığı alanında çalışacak öğrencilere, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde edinilen teorik bilginin pratikte uygulamaları, psikiyatrik ve nöropsikiyatrik hastalıkların ve bozuklukların ayırıcı tanı kriterlerine göre incelenerek psikoterapi ve psikofarmakoterapi ile ilerleyen tedavi süreçlerinin nasıl ilerlediği üzerine katılımcılara bilgi ve deneyim sağlamaktır. Buna paralel olarak vaka analizi, konsültasyon ve multidisipliner kooperasyonun esasları gösterilecektir. Bu hususta, mevcut çalışma bir konsültasyon programı niteliğinde olduğu için öğrencilerin çalışmalarını tamamlamalarını hedeflemektedir.

Programın diğer amaçları arasında, öğrencilerin akademik yazı okuma ve makale yazma konularında, araştırma teknikleri üzerine deneyimlerini ve bilgilerini geliştirerek psikoloji bilimi dahilinde üretim yapmaları hedeflenmektedir. Bu süreç içerisinde öğrencilerin, gönüllülük esasıyla dahil olabilecekleri temelde mesleki gelişimlerini destekleyici, toplum adına yararcılık gözeten komisyon gruplarının oluşturulması ayrıca hedeflenmektedir.

Program Akışı ve İçeriği:

Alanda çok sık karşılaşılan prevelansı yüksek çocuk ve erişkin psikiyatrisindeki bozukluklar ve hastalıklar programa dahil edilmiştir. Tüm çalışmalar önce kısa bir teorik alt yapı oluşturularak ardından da işlenen bozuklukla ilgili vaka takdimleri ile sürecektir. Bu süreç içinde her zaman katılımcılığın gözetilmesi program akışı açısından beklenen ve istenen bir şart olacaktır.

Çocuk Psikiyatrisi Programı dahilinde işlenecek olan konular:

 • Davranış ve Uyum Bozuklukları
 • Tik Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Öğrenme Bozuklukları
 • WISC-R Uygulamarında Psikiyatrik ve Nöropsikiyatrik Değerlendirmede İntradisipliner ve İnterdisipliner Bakış Esasları
 • İletişim (Konuşma) Bozuklukları
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Anksiyete Bozuklukları
 • OKB
 • Çocuk Psikiyatrisinde Projektif Testler

Erişkin Psikiyatrisi Programı dahilinde işlenecek olan konular:

 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Anksiyete Bozuklukları / Ruhsal Travma
 • OKB
 • Kişilik Bozuklukları / Projektif Testlerde Kişilik Ölçütleri Değerlendirmeleri
 • Dürtü Kontrol ve Yeme Bozuklukları
 • Psikotik Bozukluklar
 • Somatoform Bozukluklar / Ağrı patolojisi

Nöropsikiyatri Programı dahilinde işlenecek olan konular:

 • Kognitif bozukluklar ve dahilindeki hastalıklar:
 • Demans tipleri (Kısmi olarak prevelansı yüksek tipler işlenecektir)
 • Temel Nöropsikiyatrik Değerlendirme (Kapsamlı nöropsikiyatrik değerlendirme batarya uygulaması yapılmayacaktır ve testler işlenmeyecektir.)

Not: Yukarıda belirlenen tüm konular populasyonda görülme sıklığına göre kendi içlerinde genişletilerek alt tipleri, tanı ve tedavi üsullerine göre program dahilinde belirlenmiş amaç dahilinde işlenecektir.

Uzmanlar listesi

Proje Koordinatörü 

 • Alkım Seven / Nöropsikolog

Hekim Kadrosu

 • Prof. Dr. Hakan Gürvit / Nöroloji
 • Prof. Dr. Timuçin Oral / Erişkin Psikiyatrisi
 • Doç. Dr. Merih Altuntaş / Erişkin Psikiyatrisi / Madde Bağımlılığı
 • Uzm. Dr. Canan Yusufoğlu / Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
 • Uzm. Dr. Selcen Esenyel / Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Psikolog ve Terapist Kadrosu:

 • Prof. Dr. Öget Öktem Tanör / Klinik Nöropsikoloji
 • Uzm. Psk. Alkım Seven / Klinik Nöropsikoloji / Klinik Psikoloji
 • Uzm. Psk. Barış Salman / Sağlık Psikolojisi / Travma
 • Uzm. Psk. Elit Bilge Bıyıkoğlu / Sağlık Psikolojisi / Klinik Psikoloji
 • Uzm. Dil. ve Kon. Trp. Mehmet Coşkun / Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Uzm. Psk. Seda Yasar / Klinik Psikoloji / Projektif Testler

Toplumsal Çalışmalara Danışmanlık Veren Uzmanlar :

 • Yiğit Çetin / Mimar

Öğrenci kabul şartları:

–  Üniversitelerin Psikoloji Bölümü 4. Sınıfı öğrencilerinin ve klinik psikoloji, nöropsikoloji, bilişsel nöropsikoloji vb. alanlarda yüksek lisans öğrencilerinin başvurmaya hakları vardır.

–  Psikoloji bölümünden en fazla 5 yıl önce mezun olmuş psikologlar

Not 1: Yalnızca İstanbul ili içerisinde öğrenim gören psikoloji öğrencilerinden ve psikologlardan alım yapılacaktır. Bunun sebebi geçmiş pratiklerimize dayanarak şehir dışından gelen kişilerin zamansal ve maddi imkansızlardan dolayı düzenli katılım gösterememiş olmaları ve bu hususta kontenjan doluluğundan dolayı diğer öğrencilerin alımının engellenmesinden kaynaklanmaktadır.

Not 2: Daha önceden başvuruda bulunmuş ve seçilmiş öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Not 3: Öğrenci seçimleri; öğrencinin belirttiği eğitim bilgilerine göre maddi durumu ve motivasyonu gözetilerek yapılmaktadır. 

Başvuru usülü:

 • Başvuru yapacak öğrencilerin özgeçmiş ve motivasyon mektubu göndermeleri gerekmektedir.

Not: Motivasyon mektubu ve özgeçmişler standart formatlarda olmalı ve e-posta içerisinde ek dosya olarak gönderilmelidir. E-postalarda ve gerekli belgelerde imoji yazımı uygun görülmemektedir. Bu konuda internet üzerinden yardım alabilir, örnek çalışmalardan yararlanabilirsiniz. 

Not 2: Geçen yıl FABRİKA çalışmalarına katılmış öğrenciler yalnızca Nöropsikiyatri Konsültasyonu’na katılabilirler.

Son başvuru tarihi:
07.Aralık.2018

Başvuru adresi:
psyfabrikaorg@gmail.com

Kontenjan:
20 katılımcı (Çalışmanın yapılacağı yere bağlı olarak sayının artış gösterebileceği beklenmektedir.)

Eğitim Yeri ve Tarihleri:
İlk çalışma Nöropsikiyatri Konsültasyonu üzerine 17.Aralık.2018 tarihinde saat 13:00’da Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Dershanesi’nde olacaktır. Diğer çalışmaların zamanı ve yeri ileriki tarihlerde bildirilecektir.

Çalışmalar her ay bir kez toplam 5 saat sürecek şekilde yapılacaktır. Şu anda ilk çalışmanın tarihi ve yeri bellidir. Diğer tarih ve yer bilgileri kabul edilen öğrenciler ile paylaşılacaktır.

Ücret:
Kolektif bir çalışma olup öğrencilerden herhangi bir katılım bedeli kesinlikle alınmamaktadır.

Devamlılık esası:
Gönüllülük esasına dayanarak, psikoloji bilimini ve mesleki değerlerini, alanda ve akademide geliştirmek maksadıyla öğrencileri destekleyerek misyon edinen Fabrika’nın en önemli şartı katılımcıların devamlılıklarıdır. Bu konuda birçok başvuru arasından seçilmiş olan bireylerin hassasiyetle, etik değerlere bağlı kalarak devamlılıkları esas olarak kabul edilmektedir.

Katılımcılar, programa dahil olmaları konusunda FABRİKA adil ve faydacı olmayı ilke olarak benimsemektedir. Bu hususta tarafımızın tüm katılımcılara özenle yaklaştığını belirtmek isteriz. Buna bağlı olarak, alım koşullarında katılımcıların belirtilen şartlara uygunluk gösterip göstermedikleri detaylıca incelenmiştir.

Yukarıda belirtilen bilgi dahilinde tüm başvuran adayların motivasyon mektubu ve CV’lerinin standart yazım usullerine uygun olup olmadığı, motivasyon mektuplarında ifade edilen katılım konusunda irade, e-posta gönderme biçimlerinin uygunluğu, okul başarıları, katılımcılık gösterdikleri mesleki çalışmalar, toplum ve insanlık yararına çalışmaları, yönettikleri veya dahil oldukları bilimsel araştırmalar göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu yıl adaylar 25 devlet üniversitelerinden 15 özel üniversitelerden olmak üzere seçilmiştir.