Fabrika neden açıldı? 2018-11-20T11:47:40+00:00

F A B R İ K A neden açıldı?

Fabrika esas olarak psikoloji bölümü öğrencilerinin eğitimlerini desteklemek ve mesleki gelişimlerine yönelik katkı sağlamak için kurulmuştur. Tamamıyla gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuş olan Fabrika, uzman statüsünde katılım gösteren eğitimcilerin, psikolog adaylarının toplum ve insanlık yararına yapacakları tüm mesleki ve bireysel girişimlerini desteklemek maksadıyla kendini sorumlu tutan bireylerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kolektif anlayışla çalışmalarını yapacak olan bu oluşum, katılımcı öğrencilerden herhangi bir maddi yatırım beklememektedir. Bu esas ile ilerlerken, eğitim sistemindeki açıkların kapatılmasına maddi beklentisiz, psikoloji bilimi, toplum adına yararcılık gözetmesine bağlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirir. Süreç dahilinde katılımcı öğrencilerin araştırma teknikleri konularında eğitilmeleri ve kolektif bilimsel çalışmaların üretilmesi ayrıca hedeflenmektedir.

Başlangıç sürecinde olan Fabrika, zaman içerisinde daha kapsayıcı ve kuvvetli bir oluşuma evirilmesi beklentileri arasındadır. Bu gelişim ise, tüm katılımcıların ve dışarıdan alacağı desteklerin sayesinde olacaktır.